Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql

sista sidan!

Nu har även www.dano.se gått över till sommartid!

Som vanligt när vi byter från sommartid till svensk normaltid så måste jag fixa till solens upp och nedgång på sida. Nu är detta gjort!