Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Komprimera mera

2009-01-19

Håller på och snickrar på en funktion som gör att css filerna blir mindre och fortare att överföra. Det går i huvudsak till så att alla kommentarer, mellanslag och radbrytningar tas bort. Om webläsaren kan hantera komprimerade file så zippas dessa för de skickas. Detta gär att responsen blir snabbare och sidan visas tidigare. Har inte sjösatt funktionen ännu utan provar fortfarande för att hitta fel och brister.

Kan väl passa på att i sammanhanget säga att html sidan överförs på ovanstående sätt. Idag stöder webläsare gzippad överföring. Det tar visserligen lite tid att packa ihop filerna och sedan packa upp dem hos webläsarna men summa summarum går det fortare än tiden för överförningen. Ju större sida, desto mer vinst.


2009-03-21

Har nu tagit modet till mig att släppa komprimeringsfunktionen. Alla css-filer går igenom följande steg.

  • Alla komentarer, tabbar, vagnreturer etc tages bort. Kvar blir en klart mindre fil.

  • Om webläsare stöder komprimerad överföring görs också detta.

Får hålla uppsikt så att saker och ting inte strular. Har testat med några validatorprogram på nätet. Skicka en rad om du hittar något konstigt...
/dano