Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Nu visas rätt namnsdagsbarn...

Justerat så att dagens namnsdagsbarn visas på sin rätta dag...