Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Aj, Aj! Uppdatering av servern

Hej Gott folk. Sidan har varit krasslig efter en uppdatering av servemjukvaran hos min internetleverantör. PHP-uppdatering från versio 5.2 till 5.3 sänkte min sida ett par dagar. Uppdateringen ägde rum 100120 och först nu när jag skriver detta verkar det mesta fungera (100124).

I och med uppdateringen försvann några PHP funktioner som jag anropade. När jag kollade närmare i dokumentationen visade sig det att det fanns en varning just för detta sedan år tillbaka. Vem skall jag nu skylla på.

Dessutom var det några andra fel som kom i dagen då ovanstående rättades. Hoppas att allt är OK nu. Kan inte lova mig själv det då testning inte är min starka sida. Jag menar då testning av ALLA FALL som man kan råka ut för.