Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Resumé och vad jag gör just nu i början av 2009

Just nu när detta skrivs (2009-01-16), är jag ganska sysselsatt med mitt CMS. CMS (är ytterligare en akronym att lära sig)  betyder Content Management System. På någorlunda svenska skulle det motsvar Innehållshanteringssystem.


CMS

Om du följer med i Open Source världen så vet du säkert att det är ingenting som man behöver uppfinna själv. Det finns många varianter att välja på. Enkla såväl som komplexa. För mig betydde inte det att jag för den skull inte skulle behöva uppfinna hjulet själv. Jag satte igång och knackade ihop ett system.

Man kan fråga sig om varför man sätter igång med ett sådant projekt. Det har jag frågat mig själv många gånger...  Det är väl någon sorts utmaning i det hela. Jag har lärt mig massor (av mina misstag). Sidan du läser detta på generaras själva publikationsprogramvaran. Det är en någolunda enkel (nåja) programvara som sköter den. Det viktiga och svåra är att få sin CMS att bli så användarvänlig så att man själv vill använda den.


Språk

Utvecklingen av min CMS har skett på engelska språket. Detta har varit en nyttig övning för mig eftersom det inte är mitt modersmål. Jag har helt enkelt lärt mig mer (cyber) engelska. Alla kommentarer i koden är på engelska liksom gränssnittet på inmatningssidorna.

Efter ett tag kom jag på att det vore bra om alla ord och fraser som kommunicerar med användaren av systemet (CMS) ligger i separata filer. Då kan ord och fraser ändras utan att ändra på själva programkoden. Så jag tog fram en funktion som kan översätta min cyberengelska till riktig engelska. Genom att skapa en annan fil fungerar helt plötsligt programmet för polska, svenska eller annat språk.

Just nu håller jag på att flytta över alla text och fraser till denna separata fil. Man skulle kunna säga att jag översätter engelska till engelska. Både roligt och jobbigt. Detta innebär också att jag går igenom koden ganska väl och hittar en och annan lustighet i koden. Många tvetydigheter har vaskats bort.