Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Justering av solens upp- och ned-algoritm

Nu har jag gjort en liten justering av solens upp och nedgång på sidan. Det handlar om en smärre justering i den så kallade zenit-vinkeln. Hade den satt till 90 grader, men den är nu justerad till 90+50/60 dvs 90.8333 grader. Eftersom jag vare sig är nautiker eller astronom visste jag inte fullt ut vad detta innebar. Fast efter att ha läst på Astronomical Formulas: Sunrise, Sunset, and Twilight och på Sunrise/Sunset Algorithm, blev jag lite klokare. Vinkeln beror bland annat på hur man definierar soluppgång respektive solnedgång.

Eftersom jag bor nära Masthuggskyrkan är positionen för beräkningen angiven där, dvs 57.6971ºN 11.9376ºE

Om du vill se vilka funktioner jag använt i PHP så är det följande: date_sunrise() och date_sunset().

Upp: 04:35 Sol Upp
Ned: 22:01 Sol Ned