Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Justerat solen upp och nedgång

Solens upp och nedgång visade sommartid, dvs en (1) timme fel.