Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql

första! 

Startsida SW blogg

PC Problem

I denna artikelserie kommer jag skriva ner lite om programmeringen av denna databas, dvs www.dano.se

Den (denna blogg då) kommer fungera mer som en slags anteckningsbok än en typisk blog. Här kommer tankar, frustration och ideer kommer ventileras, inte minst för mig själv. En och annan hänvisning till andra sidor på www.dano.se kommer säkert också att finnas.

Håll till godo och skicka gärna någon egen fundering eller tips!

/dano