Programverkstaden, Blogg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Min lilla verklighet mitt upp i PHP och MySql


Namnsdagsbarn och Limrik

Så här på nya året behöver visst ny justeringar göras på sidan.

  • Justering av dagens namnsdagsbarn som låg en dag före.
    Nu visas rätt namnsdagsbarn. (2012-01-06)

  • Dagens limrik fattades. Justering av dagens nummer...