FAQ

Här kommer några svar på ofta förekommande frågor till oss på redaktionen för www.dano.se

F: Är www.dano.se en seriös sida?
S: Visst är den det! Fast å andra sidan är detta en stor fråga! Givetvis måste frågan ges en mer specifik innebörd som lämnar färre öppningar i svaret.

F: Ge exempel på "mer specifik" innebörd.
S: Gärna, här kommer några exempel:

Använder ni er av en seriös teknisk lösning för att generera era sidor?
Finns det verkligen en redaktion bakom www.dano.se?
Är allt som publiceras på www.dano.se sant?
Varför använder ni er inte av copyright som andra sidor gör?
osv...

F: Använder ni er av en seriös teknisk lösning för att generera era sidor?
S: Vi använder en mycket seriös lösning som är konstruerad av av Dan Ottermalm.

F: Finns det verkligen en redaktion bakom www.dano.se?
S: Den frågan är en av de få frågor som redaktionen INTE svarar på!

F: Är allt som publiceras på www.dano.se sant?
S: Givetvis! Allt som går att läsa på internet är sant, i synnerhet på www.dano.se, som är en seriös sida!

F: Varför använder ni er inte av copyright som andra sidor gör?
S: Det är bara "Wannabes" som är av den uppfattningen att det som publiceras på internet inte kan användas av andra lite hur som helst. Har man väl publicerat något får man räkna med att det används av andra. Varför då lägga skuld på vederbörande? Om nu dessa dessutom skull tjäna pengar på detta så får vi hoppas att pengarna används till något nyttigt.