Noveller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Av: Dan Ottermalm


Vem såg vad och när?

Tre små män

Tre obetydliga män satt en gång på en pub. Detta var deras obetydligt kända pub i deras obetydliga liv. Den första var en obetydlig tjänsteman i ett betydande statligt verk. Den andra hade en obetydlig lön i kommunen. Den tredje levde sitt tynande liv i en tynande tillvaro. Kort och gott. Vad hade deras liv för betydese. I det stora hela?


Alla människor har lika värde. Det var den betydande frågan på dagordningen. För människor som betydde något. Att dom överhuvudtaget brydde sig om att ta detta i sin mun berodde på att partiet betalade ut en betydande lön till dem för att säga så. Sälva brydde dom sig inte. Vad dom överhuvudtaget brydde sig om kunde man bara tyda om man såg deras deklarationer. Fast dom var knappast måna om att dessa skulle dras fram i offentligheten.


Om de tre männen plötsligt skull försvinna en dag skull knappast någon märka detta. Möjligtvis skulle pubägaren märka det, men inte många andra på puben. Deras stamplatser skulle snart tas över av några andra rätt så betydelselösa människor och även vår pubägare skulle helt glömma dem.