Design rules

1 2 3 4 
Av: Dan Ottermalm


Series, en samling av artiklar

Det är möjligt att samla ihop ett antal artiklar och göra en serie. Det är precis en sådan som du läser just nu, dvs flera artiklar ihopklumpade i en serie som heter: Design rules.

Följande egenskaper går att styra upp i en serie

Till varje Serie är det möjligt att koppla referenser. Dessa referenser är:

 • Referens: Vänster
 • Referens: Höger
 • Referens: Seriehuvud

Dessa är gemensamma för varje artikel i serien. Om artikeln i sig har motsvarande referenser visas dessa efter seriens referenser.

 • Titel
 • Series status
  • temp
  • publis
 • Default order of serie:
  • first
  • last
 • robots handling
  • index
  • noidex
Dessutom kan man bestämma i vilken ordning artiklarna skall komma i serien. Detta sker rent tekniskt med en tabell som är en länkad lista. Första artikeln pekar på nästkommande artikel osv. Genom att byta pekarreferenser i denna list ändras ordningen.

Titel: Övertitel för samlingen av artiklar.

Series status: publish innebär att serien är publik. temp gör att den är under arbete och inte åtkomlig.

Default order of series: Vilken sida som skall visas när sidan inte anges. 

Robots handling: direktiv till sökmotorerna.