Design rules

1 2 3 4 
Av: Dan Ottermalm


Artikel och artiklar

Varje sida har en artikel som består av

 • Artikelrubrik
 • Text

Till varje artikel är det möjligt att koppla referenser. Dessa referenser är:

 • Referens: Vänster
 • Referens: Höger
 • Referens: Artikelhuvud

Referenserna består av andra artiklar. Genom att ange vänster och/eller höger referensartikel är det möjligt att ge kommentarer, länka eller annat till den artikel man just nu visar.

Dessutom är det möjligt att bestämma följande saker en artikel:

 • artikel type
 • Art_Hide_Index
 • Robot handling
  • index
  • Noindex
 • kolumndirektiv
  • LR
  • L
  • R
  • auto
 • html-mode
  • yes
  • no
 • Meta-description

artikel type: Ange en typ eller epitet på artikeln. Detta kan fritt väljas. Exempel Sport, humor, left_ref etc. Om artikeln har epitet: publish kan är artikeln tillgänglig publikt, dvs går att komma åt på internet.

Art_Hide_Index: normalt är den satt till no, vilket innebär att artikeln finns med i webplatsens index (map).

Robot handling: Bestämmer hur de flesta sökmotorer handskas med artikeln. Vill man att texten inte skall bli sökbar på Google sätts fältet om till noindex.

Kolumndirektiv: Här kan man bestämma om col_b och/eller col_c skall visas eller inte. I alternativ auto beror det på om referenserna är definierade eller inte. En god anledning att inte visa en referens även om den är definierad är att den kan innehålla script som styr sidans beteende.

html-mode: Talar om hur artikeln skall editeras. Är html-mode=yes används en wyswyg-editor. Är html-mode=no editeras artikeln i en vanlig textarea fält.

Meta-description: Här kan man skriva en beskrivning av artikeln. Det är ofta den som sökmotorerna visar i resultatet om denna är definierad.