Information om Cookies

Vi på www.dano.se använder två typer av så kallade cookies. Den ena typen äter vi helst upp själva på våra oresonligt långa fikapause. Den andra sorten, som inte är ätbara, skickar vi på elektronisk form in i just din dator. Att vi gör detta beror inte på vår välvilja utan enbart för att kunna identifiera dig som användare.

Om du är van att surfa anonymt kan du med gott samvete fortsätta att göra det även på denna sida. Våra cookies hjälper oss på www.dano.se att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör.
I vissa undantagsfall använder vi cookies även för att komma ihåg vilken inställning du som användare har. Närmare än så lär vi nog inte komma åsiktsregistrering. I alla fall inte på www.dano.se

cookies