Kommentar(er) på arikeln om Stigberget

Jag får då och då kommentarer på min artikel som heter Jag bor på Stigberget och inte i Masthugget. Jag kommenterar några av dem på denna sida.


Här kommer en kommentar från: Mastuggspojk som bott här sen år 1950.

Till: Artikelförfattaren
Titel: Okunnig
Datum: 2009-01-18
----------------------------------------

 • Det var många fel i det du skrev!
 • Mastugget är Mastugget o kommer så alltid att vara!
 • Du skrev bl.a att Barngatan tillhörde Stigberget.
 • Du skall bara veta att Ena halvan utav Barngatan tillhör Majorna O andra halvan tillhör Mastugget!
  Från Stigbergstoget till Fjällgatan sett!
 • Du skall bara veta vilka strider det var mellan (ungdommen) dessa två stadsdelar på 50, 60 o 70talet.
 • Du hade många andra fel i det du skrev!
 • Var finns gatorna mellan Fällgatan o Stigbergsliden?
 • Stigberget är ett litet område som ligger i Mastugget!
 • Fick namnet när allt ifrån Fjällgatan o ner till Mastuggstorget rivdes!

Hälsningar Ifrån en Mastuggspojk som bott här sen år 1950.

Bästa Masthuggspojk (eller kanske rentutav Stigbergspojk)!

Tack för lite feedback på min lilla informativa sida om Stiberget. Eftersom att du ifrågasätter min uppfattning av vad som är Masthugget respektive Stigberget får jag hänvisa till: Det bladindelade kartverket från 1923. Kartverket består av 20 blad i skala 1:4000 och visar på Göteborgs stads omfattning 1923. (Mer information om detta verk finns att läsa på Stadsbyggnadskontorets hemsida, där du även kan ladda ner blad från detta förnämliga kartverk. För att ta en närmare titt på just stadsdelen Stigberget rekomenderas att se på Kartblad 5045 Sannegården, Lindholmen och Majorna. För att tillgodogöra sig denna länk behöver man installera ett program som heter DjVu. Länk till detta program finns på Stadsbyggnadskontorets hemsida.)

Repslagarehuset
När du nämner Barngatan så tror jag att du menar Bangatan. Den gata som går från Stigbergstorget bort till Slottsskogen. Att den heter just Bangatan beror på att där låg en repslagarbana som skuller tillse att flottan hade tillgång till rep. Det som återstår av denna repslagarbana är det lilla lustiga huset som ligger mellan Hemköp (fd Billhälls) och Gatenhielmska huset. Se bilden till höger (bakom repslagarstugan synns taket på Gatenhielmska huset).

Du har rätt i att ena halvan av Bangatan tillhör Majorna. Det är den del av gatan som spårvagnsspåren leder till Saltholmen. Däremot är det så att andra halvan av gatan tillhör Stigberget. Det är den delen av gatan som har spårvägsspår som leder intill centrum. I skrivande stund är det spårvagnslinje 11 som trafikerar Bangatan.

Med Vänliga Hälsningar,
Dan Ottermalm