Doktorns samtal med hustrun

Doktorn talar till Hustrun