Effektivitetskonsultens analys av herr Moro

Vincent Moro i Lyckad nedfrysning
Professor Stillo:
Den här mannen är fruktansvärt ineffektiv.

Direktör Kloss:
Jaså

Professor Stillo:
Ja, han är som vi säger, antipositiv.

Direktör Kloss:
Jaha, vad betyder det?

Professor Stillo:
Det betyder att han kunde lika gärna inte ha varit här.

Direktör Kloss:
Jaha?

Professor Stillo:
Det vill säga, han uppvisar nollresultat. Det han gör blir i samma stund han gör det ogjort.

Direktör Kloss:
Jamen hur kan det bli det?

Professor Stillo:
Jo, när han gör det han ska göra så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort och då blir det som han också skulle gjort följaktligen ogjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hör ihop med det som är ogjort och inte går att använda om inte det som är ogjort också blir gjort så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort nånting alls. Eftersom det han redan gjort lika gärna kunde varit ogjort.

Direktör Kloss:
Ja, ni menar alltså att om han hade gjort mindre så hade det blivit mera gjort?

Professor Stillo:
Nej, men det hade blivit mera ogjort och det hade gjort mindre.

Direktör Kloss:
Varför hade det gjort mindre om han hade gjort mindre?

Professor Stillo:
Därför att han hade uppnått samma resultat i alla fall.

Direktör Kloss:
Men hade det inte blivit ett ännu sämre resultat om han hade gjort mindre?

Professor Stillo:
Nej, inte i det här fallet.

Direktör Kloss:
Jaså, varför då?

Professor Stillo:
Därför att resultatet redan är det minsta tänkbara, det vill säga ingenting.

Direktör Kloss:
Han är maximalt ineffektiv menar ni?

Professor Stillo:
Nej, men det han gör förblir ogjort menar jag.

Direktör Kloss:
Är inte det samma sak som att vara maximalt ineffektiv?

Professor Stillo:
Nej, inte alls.

Direktör Kloss:
Underskatta mig inte! Jag har också tagit studenten!

Professor Stillo:
Ja, jag vet det.

Direktör Kloss:
Jamen han får ju ingenting gjort. Är han inte maximalt ineffektiv då?

Professor Stillo:
Nejdå, han kan bli ännu mer ineffektiv.

Direktör Kloss:
Han kan väl inte bli ineffektivare än om han gör nånting som inte blir gjort?

Professor Stillo:
Jodå. Om han jobbar ännu hårdare och det ändå inte blir nånting gjort.

Direktör Kloss:
Ja Ja, vadå då?

Professor Stillo:
Då blir han ännu ineffektivare.

Direktör Kloss:
Jamen, hur ineffektiv kan han bli?

Professor Stillo:
Enligt mina beräkningar så har den här mannen ingen övre gräns för sin ineffektivitet. Jag skulle vilja påstå att han är en stor ineffektiv talang!

Claes Eriksson

Direktör Kloss:
Nej, jag vet inte om jag förstår resonemanget riktigt.

Professor Stillo:
Eftersom högsta möjliga effektivitet uppnås vid minimal insats och maximalt resultat så måste högsta möjliga ineffektivitet uppnås vid maximal insats och minimalt resultat, eller hur?

Direktör Kloss:
Va?

Professor Stillo:
Hade ni inte tagit studenten?

Direktör Kloss:
Jodå!

Professor Stillo:
Och eftersom den här mannen fortfarande utför en så liten insats har han långt kvar till sitt ineffektiva maximum.

Direktör Kloss:
Jaha, så om han jobba på lite så skulle han kunna slå ett ineffektivt världsrekord?

Professor Stillo:
Ja, om han fortfarande uppnådde samma resultat som idag, det vill säga noll!

Direktör Kloss:
Professorn, Vad är det ineffektivaste ni kan tänka er?

Professor Stillo:
Det är att under otroligt lång tid och stor möda inte lära sig cykla.