FRA-lagändring, rena tramset

Det går höga vågor efter stormen i ett vattenglas. Så skulle man nog kunna sammanfatta debatten om FRA och justeringen i lagstiftningen. Det kanske vore klokare att fundera och debattera lite mer hur svenska staten fungerar.

Är det verkligen så att denna stat hela tiden måste styras som om det vore en cykel, eller har den en inre "autopilot" som gör att den kan navigera på egen hand? Tar den egna beslut som inte är initierade av den högsta beslutande församlingen (Riksdagen)?

Jag själv tror att det mesta går på autopilot. Kartan är i bästa fall svensk författningssamling (lagen). I de fall som denna karta har dålig upplösning eller saknar information navigerar staten vidare med någon slags inre intiution. Oftast går det rätt bra. Även om det inte är optimalt demokratiskt.

Är staten god eller ond?

Staten är varken god eller ond. Den bara är. Dess viktigaste uppgift är att bevara sig själv och sitt land. Statens motto är "Bevare mig väl!". Staten har både fiender och vänner. Staten behandlar dessa ganska lika, dvs mycket trögt. Både fiender och vänner vill förändra staten. I någon riktning. Varje förändring som staten gör kommer att uppfattas som både bra och dåligt. Det beror helt och hållet på betraktaren, och betraktarens synvinkel.

Har staten aldrig lyssnat på folk förut?

Naturligtvis har avlyssning förekommit och kommer alltid att förekomma. Vare sig det är lagligt eller inte. Även om det nu skulle bli så att det går att avlyssna aktiviteter lagligt, så kommer "olaglig" avlyssningen ändå att fortsätta. Att detta görs på det ena eller andra sättet gör ingen större skillnad för de avlyssnade. Och om man nu misstänker att man är avlyssnad och dessutom har något att dölja så tror jag man anpassar sig till det. Det vill säga man förmedlar sig inte muntligt över telefonnätet eller i klartext via internet.