Inget fruktostmöte i Riksdagens islamiska grupp nästa vecka!

3 religionssymboler

Det ryktas att frukostmötet med Riksdagens Islamiska grupp får ställas in nästa vecka på grund av för dåligt deltagande erfar www.dano.se. Vi på redaktionen tycker det är en oroande utveckling, men man får konstatera att när Sverige med tiden har blivit ett allt mer sekulärt land, så kanske det inte är så konstigt att detta återspeglas i vår riksdag.

Vi på redaktionen har dock följande förslag. Slå ihop den kristna, judiska och islamska gruppen. Detta torde vara en enkel manöver då dessa grupper har både Jehova (Gud) och Abraham gemensamt. Med samma Gud och samma stamfader borde det finnas mer som förenar än som skiljer.

Religionsfriheten verkar begränsas i vårt land där, det är viktigare att vara politiskt korrekt än religiös.

Tendensen att grupper och förståsigpåare som står utanför de tre religiösa grupperna har större rätt och befogenhet att definiera hur de respektive gruppernas görande och låtande är "rätt och sant" är befängd. Det är ungefär som om man tog tidningen "Kalle Anka & CO" som underlag för att förändra världen till ett bättre ställe att leva på.


När vi på redaktionen ändå är inne på det religiösa temat vill vi ge förslag till förståsigpåarna här i landet.

Varför skulle vi inte i Sverige kunna ha en folkomröstning för en gång för alla fastslå: Finns Gud?

Då skulle vi som inte bryr oss kunna få det slutgiltiga svaret: JA eller NEJ

Fast antagligen skull det inte vara så enkelt med denna folkomröstning. Två alternativ skulle säker sägas utesluta en hel del människor. Antagligen skulle folkomröstningen ge en större valfrihet för människor med ett tredje alternativ. Så, antagligen kommer följande alternativ finnas.

  •  Ja
  • Nej
  • Kanske

Naturligtvis är också detta på tok för enkelt. Troligtvis blir det istället val mellan linjer som det blev 1980 när svenska folket röstade om kärnkraft. Alla linjer är inne på den sekulära varianten där gud nog kanske inte finns, men sådana saker inte så enkelt kan avgöras i ett JA eller Nej.

Linje 1: Gud avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av helig kraft för upprätthållande av moral och välfärd.

Linje 2: Gud avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av den kraft som krävs för upprätthållande av sysselsättning, välfärd, föreningsrätt, förbundsordförande, och annat tjaffs.

Linje 3: Om pågående eller kommande välsignelser så kräver, innebär detta förslag självfallet att omedelbar avstängning av Gud skall ske. Arbetet med avveckling av religionsspridning och smågudar skall intensifieras. Ingen bön tillåts och export av vare sig bönepallar och minareter förbjuds.

Linje 1 kommer i realiteten innebära att Gud blir kvar. Linje 2 innenbär exakt samma sak som linje ett men kommer få anhängare från dom som inte vill bestämma sig. Linje 3 innebär egentligen samma sak som linje 1 och 2, fast den linjen gör att det ändå finns ett alternativ för både tvivlare och rabiata gudsförnekare att rösta på.