Det finns hopp

buffel

En buffelhjord rör sig inte fortare än den långsammaste buffeln.
När hjorden jagas är det de långsammaste och svagaste djuren som dödas först. Detta naturliga urval är bra för hjorden, eftersom hjorden som helhet blir snabbare och friskare genom den kontinuerliga gallringen av de svagaste medlemmarna.
Ungefär på samma sätt kan den mänskliga hjärnan inte jobba snabbare än sina långsammaste hjärnceller.
Som alla vet, tar överdriven alkoholkonsumtion kål på hjärnceller men naturligtvis är det de långsammaste och svagaste hjärncellerna som går åt först.
Genom att regelbundet konsumera vin kan man alltså rensa bort de svaga och långsamma hjärncellerna och där igenom göra hjärnan till en snabbare och effektivare maskin.

Det är således därför man alltid känner sig smartare efter ett par glas vin...