Kemisk analys av kvinna och man

Urämne: Kvinnan
Tecken: Kv
Atomvikt: Acceptabel vid 60, men känd för att variera upp till 80-90.
flicka med röd scarf

Upptäckare: Adam
Förekomst: Kopiösa mängder i alla tätortsområden, med en lite mindre förekomst i förstads- och lantområden. Säsongsmässig variation.

Fysiska Egenskaper:

 1. Ytan är oftast täckt med en påmålad hinna.
 2. Kokar över av ingen anledning, och fryser likaså utan anledning.
 3. .Smälter om man behandlar den rätt.
 4. Blir bitter om man behandlar den fel. Kan åstadkomma huvudvärk. Hanteras varsamt!
 5. Hittas i varierande stadier; alltifrån ren ädelmetall till mer vanlig metall.
 6. Sviktar då tryck appliceras på vissa punkter.

Kemiska Egenskaper:

 1. Har stor samhörighetskänsla för guld, silver, platina och ett flertal andra värdefulla metaller och stenar.
 2. Absorberar stora mängder dyrbara substanser.
 3. Kan spontant explodera om man lämnar Kv ensam på träffar.
 4. Olöslig i många vätskor, men aktiviteten ökar då Kv är bemött med alkholhaltiga vätskor.
 5. Repellerar billiga material. Neutral gentemot sunt förnuft.
 6. Den mest kraftfulla pengasugande agenten i mannaminne.

Användningsområden:

 1. Vanligtvis dekorativ, speciellt i sportbilar.
 2. Kan förbättra avslappningsnivåerna avsevärt.
 3. Kan värma och ge tröst under vissa omständigheter.
 4. Kan kyla ner saker då det blir för hett.

Test:

 1. Rena exemplar ändrar färg till lätt rosa då de upptäcks i ursprungligt tillstånd.
 2. Ändrar färg till grön då det placeras intill ett bättre exemplar.

Varning:

 1. Otroligt farlig utom i erfarna händer. Hanteras ytterst varsamt.
 2. Olagligt att äga mer än en åt gången.

Urämne: Mannen
Tecken: Ae (kort för arsle).
Kvantitativ: Acceptabel vid 15 cm, men en del isotoper kan vara så korta som 8 cm.
small man

Upptäckare: Eva (upptäckte Ae en dag då hon hade behov av revben).
Förekomst
: Hittas oftast i hög koncentration runt perfekta exemplar av Kv.

Fysiska egenskaper:

 1. Ytan är oftast täckt med hår, på vissa områden är de hårda som borst, på andra är de mjukare.
 2. Kokar vid obekvämlighet, fryser då den ställs inför logik och sunt förnuft, smälter då den behandlas som gud.
 3. Oftast motbjudande då den blandas med C*H*-OH (vilken alkohol som helst).
 4. Kan orsaka huvudvärk och allvarlig kroppsvärk, hanteras ytterst varsamt.
 5. Tenderar att falla in i ett lågenergi-tillstånd direkt efter reaktion med Kv.
 6. Ökar i ansenlig massa alltefter det att exemplaret åldras.
 7. Exemplaren kan hittas i varierande stadier, alltifrån djupt känsliga till otroligt idiotiska.
 8. Hittas knappt i ren form efter det fjortonde året.
 9. Då exemplaret pressas blir det oböjligt och stramt, och mjuknar först efter enorma mängder smicker.

Kemiska egenskaper:

 1. Alla former önskar reaktion med Kv, även då fortsatt reaktion inte är möjlig.
 2. Kan reagera med flera Kv isotoper under en kort tid om villkoren är gynnsamma.
 3. Den mest kraftfulla bitterhet- och förargligagenten mot Kv.
 4. Oftast villig att reagera med vad som finns att ta.
 5. Stöter ifrån sig de mesta hushållsmaskiner och vanliga rengöringsprodukter.
 6. Stöter ifrån sig små barn klädda i blöjor, särskilt de som luktar orent.
 7. Är neutralt inställd till allmän hövlighet och ärlighet.

Lagring:

 1. Bästa reaktionsresultatet kommer runt det artonde året, gynnsam reaktion vid 25-30.
 2. Kan användas vid fritidsaktiviteter.

Test:

 1. Rena exemplar avslöjar sällan sin renhet, medan reagerade exemplar basunerar ut information på flera våglängder.

Varning:

 1. Tenderar att reagera våldsamt då andra Ae kommer emellan önskad reaktion med en speciell Kv. Annars äldigt manlig, det vill säga, under rätta villkor.