Index över artikelserie 15, Design rules

Så här presenteras denna artikelserie (nr:15) för sökmotorernaHär beskrivs layout och tekniken för att åstadkomma en del av detta på denna portal. Flexibilitet är ett av nyckelorden.

De här artiklarna ingår i serien. Här kan du ta del av eventuell sammanfattande text för respektive artikel. Det är förövrigt den text som presenteras för sökmotorer som sammanfattande text för respektiv sida

Följande artiklar finns i serie: 15
Sida: 1: Portalens design och delarArtikeln beskriver hur denns sida är uppbyggd med en given struktur.
Sida: 2: Artikel och artiklarVarje sida på denna sida har en struktur. Här beskrivs alla delar som ingår i en artikel.
Sida: 3: Series, en samling av artiklarEn kollektiv av artiklar kan samlas under begreppet artikelserie. Denna artikel beskriver vilka komponenter en artikelserie består av.
Sida: 4: Script - SkriptspråkDenna sida kan styras med ett scriptspråk. För att få ett (scriptspråk) som passade mig konstruerade jag ett själv. Läs här hur det fungerar.